Het Oisterwijks Orkest is op zoek naar een enthousiaste voorzitter (m/v).

 

Het Oisterwijks Orkest (HOO) is een eigentijdse allround muziekvereniging, bestaande uit 45 gemotiveerde, enthousiaste leden die hun plezier van musiceren graag delen.

In 2014 werd HOO beloond met de Tiliander-Cultuurprijs voor de manier waarop de vereniging zich manifesteert in de Oisterwijkse samenleving.

De voorzitter die wij zoeken is goed ingevoerd in de Oisterwijkse gemeenschap en beschikt over een uitstekend zakelijk en bestuurlijk netwerk. De ideale kandidaat is een communicatief sterke persoonlijkheid die de visie en het beleid van HOO uitdraagt en helder neerzet. De bestuurder heeft via HOO toegang tot een interessant Oisterwijks muzikaal netwerk.

Onze voorzitter hoeft geen muzikant te zijn, maar is wel geïnteresseerd en heeft gevoel voor de meerwaarde van muziekbeoefening, in bijzonder de amateurmuziek. Dat toont hij/zij door o.a. regelmatig de repetities op vrijdagavond te bezoeken.

Taken:

 • Het houden van toezicht op dagelijks functioneren van de vereniging.
 • Het ontwikkelen van toekomstgericht verenigingsbeleid, samen met de andere bestuursleden.
 • Het uitdragen van de belangen van HOO in Oisterwijk.
 • Het vertegenwoordigen van HOO bij bijeenkomsten en netwerkgelegenheden.
 • Het (mede)voeren van overleg met gemeentelijke organisatie.
 • Het toezien op organisatorische, juridische en financiële zaken van HOO.
 • Het in algemene zin creëren van draagvlak van HOO waar mogelijk.

In het profiel van onze voorzitter herken je een:

 • Verenigingsmens met kennis van organisatie.
 • Ambitieuze, gedreven promotor en vertegenwoordiger voor onze vereniging.
 • Actieve netwerker, communicatief sterk; bewust van de kracht van samenwerking.
 • Leider die vol initiatieven is, stimulerend, enthousiasmerend.

Randvoorwaarden:

 • Zittingsduur van een bestuurslid van HOO is in principe (statutair) drie jaar.
 • Het gaat om een onbezoldigde functie.
 • Het bestuur vergadert éénmaal per maand.

De nieuwe voorzitter treft een organisatorisch en financieel gezonde vereniging met gemotiveerde muzikanten die trots zijn op de collectieve prestaties waar ze toe in staat zijn. HOO weet zich financieel ondersteund door o.a. de Stichting Vrienden van Het Oisterwijks Orkest.

Voor meer informatie en vragen mail ons via dit formulier, wij nemen dan contact met je op.